Schapen

“Op verschillende locaties worden er binnen de Pronkgroep ca. 65 moederschapen en ca 400 melkgeiten gehouden.

Schapen

De moederschapen worden gebruikt voor het fokken van nieuwe aanwas. Jaarlijks worden ruim 100 lammeren geboren. Van deze lammeren worden de beste vrouwelijke lammeren geselecteerd om de gemeste moederdieren te vervangen. Ook gaan deze dieren weg als fokmateriaal. Alle overige dieren vinden middels onze eigen veehandel hun weg naar de markt als zuiglammeren of afgemeste rammen en ooien. Neem contact op voor beschikbaarheid van aanbod.

Melkgeiten

Geiten in de stalDe melkgeiten worden gehouden voor de melkproductie en als verkoop van fokmateriaal.

In verband met de hoge gezondheidsstatus van de melkgeiten (CAE CL SCRAPIE vrij) worden de geiten op een speciale locatie strikt gescheiden gehouden van de schapenhouderij. Geiten medewerkers werken nooit bij de schapen om insleep van verwante ziekten te voorkomen. Door onze hoge hygiënestatus en intensieve dierverzorging zijn we in staat goede producties te realiseren.

Er worden daarom ook regelmatig koppels lammeren, melkgeiten of dekbokken aangeboden voor verkoop. Neem contact op voor beschikbaarheid.