Alle medewerkers van Pronk Twee BV beschikken over uitgebreide certificaten en diploma’s. Door het volgen van cursussen, trainingen, bijscholingen en externe opleidingen blijven onze medewerkers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw sector en zijn ze voorbereid op elke situatie.

Naast de algemene certificeringen waar al onze medewerkers over beschikken zoals BHV, VCA en AB-keuringen proberen we ook te investeren in persoonsgebonden opleidingen. Afhankelijk van de wens van de medewerker investeren we in opleiding en persoonlijke ontwikkeling op maat. Hierdoor hebben we een breed scala aan ervaren medewerkers die (onder andere) beschikken over de volgende certificaten en diploma’s:

 

 • Flora en Fauna Beheer niveau 1
 • VOP/VIAG
 • Booglassen Mig / MAG 1 en 2
 • Bedrijfshulpverlener (BHV-er)
 • Basiscursus Grondbewerking
 • (Assistent) Uitvoerder GWW
 • Medewerker Melkveehouderij Niveau 3
 • Medewerker Melkveehouderij Niveau 2
 • Medewerker Melkveehouderij Niveau 4
 • ORUN niveau ___
 • Aanstelling Gediplomeerd Verkeersregelaar Volledige Bevoegdheid
 • Medewerker Klauwbekappen Niveau 1
 • C(E) & Code 95 Rijbewijs
 • Basis klein Grondverzet
 • Melkersdiploma Niveau 1
 • Motorkettingzagen niveau 1
 • Gebruik en onderhoud kleine machines
 • Bosmaaien houtachtigen
 • Groenvoorziening niveau 2
 • Timmeren Niveau 3
 • Veilig werken met vorkheftruck
 • Medewerker Melkgeitenhouderij Niveau 1
 • DeskundigAsbestVerwijderaar
 • Paardenhouderij Niveau 2
 • Agrarisch Duurzaam Natuurbeheer Groene Waarden

Pronk Twee BV is in haar geheel VCA gecertificeerd.