Aanleg tijdelijke bouwwegen

Neem contact op

Aanleg tijdelijke bouwwegen

Een van onze specialisaties is het aanleggen, onderhouden en verwijderen van tijdelijke bouwwegen. Wij kunnen alle voorkomende werkzaamheden uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voorafgaande faunaonderzoeken, verwijderen van opschot, plaatsen van afrasteringen, aanbrengen van overkluizingen etc. Totale ontzorging!

TenneT-sites

Wij werken veel op TenneT-sites. Hierdoor zijn we bekend met de specifieke eisen die worden gesteld aan het werken onder hoogspanningsmasten. Ook een onderhouds- of aanleg project voor Hoogspanningslijnen? Wij zijn je partner voor alle voorkomende grondwerkzaamheden.