Bouwrijp maken woningbouwprojecten

Neem contact op

Bouw- en woonrijp maken woningbouwprojecten

Voor projectontwikkelaars en bouwbedrijven zijn wij de partij om projectlocaties bouwrijp te maken.

Voorafgaand aan het bouwrijp maken kunnen wij het gebied in kaart brengen door middel van sonderingen en het graven van proefsleuven. Eventuele sloop van aanwezige opstallen valt eveneens onder onze expertises.

Na de verkennende fase starten wij met het opbrengen van het zand en het aanleggen van de basisinfrastructuur. Eventuele heiwerkzaamheden kunnen wij ook verzorgen.

Na de bouwfase verzorgen wij de woonrijp-fase. Hier wordt met onze inhouse-disciplines het gebied woonklaar gemaakt.

Wij werken graag in bouwteams om de project-communicatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen en de faalkosten te reduceren. Samen kom je verder!

Interesse in onze mogelijkheden? Neem contact met ons op!