MVO- Verklaring Pronk

De wereld veranderd snel. Pronk staat midden in een samenleving en omgeving die continue veranderd. Daarom hebben we het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het vaandel staan binnen ons bedrijf. Door met zorg en aandacht voor onze medewerkers, klanten, omgeving en milieu te werken proberen we de MVO gedachte uit te dragen.

Op allerlei manieren proberen we met Pronk ons steentje bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Zo heeft Pronk in 2015 en 2016 haar wagenpark voor bijna 80 procent vernieuwd met schonere auto’s welke onder ander voorzien zijn van de nieuwste Euro 6 motoren met adblue toevoeging.

Door meerdere medewerkers op één klus te plaatsen is het soms mogelijk om te carpoolen. Op deze manier wordt de CO2 uitstoot per medewerker direct verlaagd. Ook wordt er altijd geprobeerd een medewerker te plaatsen op een werklocatie zo dicht mogelijk zijn woonadres. Hierdoor verminderd het dieselverbruik en de reistijd. Minder reistijd heeft directe invloed de werkdruk van een werkdag voor de medewerker: ook hiermee creëren we een duurzamere werkomgeving voor onze medewerkers!

Veiligheid is een andere kernwaarde binnen ons MVO beleid. Er voor zorgen dat iedereen elke dag veilig weer na zijn werk naar huis kan is bij ons de eerste prioriteit. Dit proberen we na te streven door ons veiligheidsbeleid actief over te brengen en te implementeren bij onze medewerkers. Door regelmatig toolboxen te houden benadrukken wij keer op keer dat veiligheid boven alles gaat. Het onbeperkt en regelmatig aanbieden van PBM’s is hier een praktische aanvulling op.

Immers, ons personeel is het grootste kapitaal om als Pronk mee te mogen werken. We proberen er aan bij te dragen dat iedereen altijd met plezier naar zijn werk gaat!

Door deel te nemen aan verschillende re-integratie – en social returnprogramma’s van onder andere het UWV Werkbedrijf proberen we ook op maatschappelijk vlak ons steentje bij te dragen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt proberen we middels werkervaringsplekken weer terug te laten komen in het arbeidsproces. Mocht het van beide kanten goed bevallen, maakt de deelnemer kans om in te stromen in ons reguliere werkveld. Ook bieden we regelmatig werkplekken aan voor mensen met een WAJONG indicatie. Inmiddels werken hier meerdere mensen met vaste aanstelling die via social return zijn binnengestroomd.

De voldoening en aanvulling van beide kanten is voor ons voldoende reden om vol enthousiasme te blijven deelnemen en te investeren in deze vormen van re-integratie.

Pronk is zich bewust van haar positie op deze wereld en doet haar best om de aarde als goede rentmeester te beheren.